गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूकाे अा.व २०७४/७५ सम्मकाे अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नका लागि नेपाल चाटर्ड एकान्टेन्टस सस्थाका सदस्य इच्छुक लेखापरीक्षकहरूलार्इ जरूरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: