पशु सेवा शाखाकाे अा.व २०७५/७६ काे स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार जै घास र बर्सिस मिनिकिट विउ वितरण सम्बन्धी जरूरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: