मिति २०७५/०७/१२ मा प्रकाशित हाइड्राेलिक टिपर थान १ काे बाेलपत्र प्राविधिक कारणले गर्दा रद्द गरिएकाे जानकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: