FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाैरीगञ्ज गा.पाकाे कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/04/2020 - 18:15 PDF icon KRISHI Karyabidhi.pdf
व्यवसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/04/2020 - 18:15 PDF icon PASHU Karyabidhi-2077.pdf
गाैरीगञ्ज गा.पाकाे आयाेजना व्यवस्थापन सेवा खर्च सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/04/2020 - 18:14 PDF icon CONTENZENSY KARYABIDHI print.pdf
अार्थिक एेन ७६/७७ 08/01/2019 - 19:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
विनियाेजन एेन ७६/७७ 08/01/2019 - 19:02 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/20/2019 - 13:31 PDF icon शिछया ऐन, २०७५.pdf
पुर्वाधार व्यवस्थापन एेन २०७५ ७५/७६ 04/29/2019 - 18:34 PDF icon ६ पुर्वाधार व्यवस्थापन एेन २०७५.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन २०७५ ७५/७६ 04/29/2019 - 18:33 PDF icon ५ स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/29/2019 - 18:33 PDF icon ४ सहकारी ऐन, २०७५.pdf
गाउँ विपद् न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐग, २०७५ ७५/७६ 04/29/2019 - 18:33 PDF icon ३ गाउ विपद् न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐग, २०७५.pdf

Pages