FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,(पहिलो संशाोधन),२०७९ २०७९/२०८० 01/30/2023 - 10:41 PDF icon ८. गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन (पहिलो संशोधन), २०७९.pdf
(२०७९।०९।२६)आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि, २०७९ २०७९/२०८० 01/10/2023 - 13:57 PDF icon ५. आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि, २०७९.pdf
(२०७९।०९।२६)"घ" वर्गको इजाजत पहिलो संशोधन, २०७९ २०७९/२०८० 01/10/2023 - 13:56 PDF icon ६. घ वर्गको इजाजत पहिलो संशोधन, २०७९.pdf
(२०७९।०९।२६)स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/२०८० 01/10/2023 - 13:53 PDF icon ७. स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
(२०७९।०८।२१)भू उपयोग कार्यविधि २०७९ २०७९/२०८० 12/07/2022 - 18:07 PDF icon भू उपयोग कार्यविधि २०७९.pdf
(२०७९|०७|०१) मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९ २०७९/२०८० 10/18/2022 - 17:03 PDF icon मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
(२०७९|०७|०१) अतिरिक्त सेवा सुविधा कार्यविधि २०७९ २०७९/२०८० 10/18/2022 - 17:01 PDF icon अतिरिक्त सेवा सुविधा कार्यविधि २०७९.pdf
(२०७९।०५।१२) सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७९ २०७९/२०८० 08/28/2022 - 17:56 PDF icon karar karyabidhi_2-1.pdf
गौरीगञ्‍ज गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७९ २०७९/२०८० 07/21/2022 - 11:44
गौरीगञ्‍ज गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ २०७९/२०८० 07/21/2022 - 11:43 PDF icon आर्थिक एेन 2079.1.doc_.pdf

Pages