FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
(२०८१/०३/३१) गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०८१) ८०/८१ 07/15/2024 - 16:20 PDF icon गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०८१).pdf
(२०८१/०३/३१) गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/15/2024 - 16:19 PDF icon गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८१.pdf
(२०८१/०३/३१) गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/15/2024 - 16:17 PDF icon गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१.pdf
(२०८१।०१।१८) महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/11/2024 - 10:20 PDF icon महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०८१.pdf
(२०८०।१२।२८) खेलकूद विकास कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/11/2024 - 10:18 PDF icon खेलकूद विकास कार्यविधि, २०८०.pdf
(२०८०।१२।०६) छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/29/2024 - 12:07 PDF icon छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८०.pdf
(२०८०।११।३०) गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 03/13/2024 - 14:58 PDF icon गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन (पहिलो संशोधन), २०८०.pdf
(२०८०।०३।३१) आ.व २०८०।८१ विनियोजन विधेयक २०७९/२०८० 07/17/2023 - 16:47 PDF icon विनियोजन विधेयक २०८० गौरीगञ्ज गाउँपालिका.pdf
(२०८०।०३।३१) आर्थिक ऐन २०८०।०८१ २०७९/२०८० 07/17/2023 - 14:46 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८० गौरीगञ्ज गाउँपालिका-९.pdf
(२०८०।०३।०४) स्थानीय सेवा तह बृद्धि तथा बढुवा सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० २०७९/२०८० 06/27/2023 - 13:33 PDF icon 7.2 तहवृद्धि र बढुवा कार्यविधि २०८०.pdf

Pages