FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद तथा बोलपत्र पेज

आर्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज
२०७९/२०८० (२०८०।०१।०७) बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना
२०७९/२०८० (२०७९।१२।२२) शिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना PDF icon notice (1) 12.22.pdf
२०७९/२०८० (२०७९।११।१५)बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
२०७९/२०८० (२०७९।१०।०७) बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना
२०७९/२०८० (२०७९।०८।२०)दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने बारे आशयको सूचना
२०७९/२०८० (२०७९|०८|१४) आशयको सूचना
२०७९/२०८० (२०७९|०७|३०)सिलबन्दी दरभाऊ दोश्रो पटक प्रकाशन --राजधानी दैनिकमा
२०७९/२०८० (२०७९|०७|२३) सिलबन्दी दरभाऊ दोश्रो पटक प्रकाशन --राजधानी दैनिकमा
२०७९/२०८० (२०७९।०७।२२)सिलबन्दी दरभाऊ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
२०७९/२०८० (२०७९।०७।०६) ठेक्का सम्बन्धि सूचना
२०७९/२०८० (२०७९/०७/०१) शिलवन्दी दरभाऊ पत्र दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना
२०७९/२०८० (२०७९।०६।३१)झोलुङ्गे पुल आयोजनाका लागि प्रस्ताव
२०७९/२०८० (२०७९।०६।१४)अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकासित ठेक्का सम्बन्धि सूचना
२०७९/२०८० (२०७९।०६।१३)नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।
२०७९/२०८० (२०७९।०५।१२) GRMW/SQ/01/2079-80 को सिलबन्दी दरभाउपत्रको खरिद प्रकिया रद्द गरिएको सूचना

Pages