FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद तथा बोलपत्र पेज

आर्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज
२०७९/२०८० (२०७९।०६।१३)नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।
२०७९/२०८० (२०७९।०५।१२) GRMW/SQ/01/2079-80 को सिलबन्दी दरभाउपत्रको खरिद प्रकिया रद्द गरिएको सूचना
२०७९/२०८० (२०७९।०५।०८) विद्यालयका लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा
२०७९/२०८० (२०७९।०४।२२)गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तलामाथि बैठक कक्ष निर्माण GRMW/SQ/01/ 2079-80 ठेक्का सम्बन्धि सूचना
२०७९/२०८० (२०७९।०४।११) कुञ्‍जिवारी पशुहाट सम्बन्धि तेश्रो पटक प्रकाशित सूचना
२०७९/२०८० (२०७९/०३/३२)आन्तरिक आय सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशीत सूचना।
२०७९/२०८० (२०७९।०३।१३) आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोवस) सम्बन्धि सूचना
०७८/०७९ (२०७९।०२।१२) आशयको सूचना ।
०७८/०७९ (२०७८।१२।२१)आशयकाे सूचना ।
०७८/०७९ (२०७८।०९।१०) कार्यालयका रुखहरु बढावढबाट बिक्रि गर्ने सम्बन्धमा
०७८/०७९ (२०७८।०९।०७)निर्माण कार्यकाे आशयकाे सूचना
०७८/०७९ (२०७८।०७।१६)आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि ठेक्का आह्ववानकाे सूचना PDF icon IMG_20211102_0001.pdf
०७८/०७९ (२०७८।०७।१६) निर्माण कार्यकाे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने बारे आशयकाे सूचना
०७८/०७९ (२०७८।०७।०९) खरिद कार्यकाे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने बारे आशयकाे सूचना
०७८/०७९ (२०७८।०६।१७) Supply and Delivery of HDPE pipe काे आशयकाे सूचना

Pages