FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज
२०७९/२०८० (२०७९/०६/१२) जरूरी सूचना ।
२०७९/२०८० (२०७९।०५।३०) जानकारी सम्बन्धमा ।
२०७९/२०८० (२०७९/०५/२४)घर भाडाको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
२०७९/२०८० (२०७९।०५।१४) करार सूचना सच्चाइएको बारे ।
२०७९/२०८० (२०७९।०५।१३)पशु विकास शाखाद्वारा प्रकाशित प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
२०७९/२०८० (२०७९।०५।१३)कृषि विकास शाखाद्वारा प्रकाशित प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
२०७९/२०८० (२०७९।०५।१३) सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना PDF icon करार सूचना.pdf
२०७९/२०८० (२०७९।०५।१२) GRMW/SQ/01/2079-80 को सिलबन्दी दरभाउपत्रको खरिद प्रकिया रद्द गरिएको सूचना
२०७९/२०८० (२०७९।०५।०८) विद्यालयका लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा
२०७९/२०८० (२०७९/०५/०२) निर्वाचन खर्च पेश गर्ने र नगर्ने उमेद्वार सम्बन्धी सूचना PDF icon पत्र र सूचना.pdf, PDF icon गौरीगन्ज.pdf

Pages