FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक वर्ष शिर्षक
८०/८१ (२०८०।०८।११) स्यालो ट्युववेल तथा मोटर जडान सम्बन्धि सूचना ।
८०/८१ (२०८०।०८।१०) पून:एकिकरण कार्यक्रमा सूचीकृत हुने बारे ।
८०/८१ (२०८०।०८।०८) वैदेशिक राेजगार सन्तती छात्रवृति कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे ।
८०/८१ (२०८०।०८।०८) कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने बारे ।
८०/८१ (२०८०।०८।०७) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
८०/८१ २०८०।०८।०६) स्थानीय विदा सम्बन्धमा ।
८०/८१ (२०८०।०८।०६) लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।
८०/८१ (२०८०।०८।०६) कृषि विकाश शाखाको जरुरी सूचना
८०/८१ (२०८०।०७।२३) परिक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको बारे ।
८०/८१ (२०८०।०७।२३) अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

Pages