FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक वर्ष शिर्षक
२०७९/२०८० (२०८०।०२।१४) आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सुझाव पठाउने सम्बन्धमा ।
२०७९/२०८० (२०८०।०२।१२) फलफुलका बिरुवाको लागि रकम जम्मा गर्ने बारे सूचना
२०७९/२०८० (२०८०।०२।०३) कृषि ओजार सामाग्री छनौट नामावली प्रकासन
२०७९/२०८० (२०८०।०१।३१) सम्झौता गर्ने बारे - पशु विकास शाखा
२०७९/२०८० (२०८०।०१।२९) कोसेबालीका विउ वितरण सम्बन्धमा
२०७९/२०८० (२०८०।०१।२९) धानको विउ वितरण सम्बन्धमा
२०७९/२०८० (२०८०।०१।२७) कृषि विकास शाखाको सूचना
२०७९/२०८० (२०८०।०१।१४) आवेदन सम्बन्धमा ।
२०७९/२०८० (२०७९।०१।१२) गाउँपालिकाको अध्यक्ष कप वडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता वडागत खेलाडीहरुको विवरण प्रकाशन
२०७९/२०८० (२०८०।०१।१२) तोरी खेती प्रवर्द्वन कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट नामावली सम्बन्धमा ।

Pages